Menu
Nog geen account? | Je wachtwoord vergeten?

Beroepen in de zorg: salaris, taken, omschrijving en meer

Thuiszorgverpleegkundige
 • Vacatures 0
 • hbo
 • mbo
Een thuiszorgverpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige die zorg verleent aan mensen die thuis wonen, maar vanwege ziekte, aandoening of handicap extra zorg nodig hebben. De zorg kan variëren van eenvoudige handelingen zoals wassen en aankleden tot complexe verpleegkundige taken zoals het toedienen van medicatie, wondverzorging en het aanleggen...
ANIOS Huisartsgeneeskunde
 • Vacatures 5
 • wo
Een ANIOS Huisartsgeneeskunde, ofwel Assistent Niet In Opleiding tot Specialist Huisartsgeneeskunde, is een arts die de opleiding geneeskunde heeft afgerond en bevoegd is om te werken als basisarts. In tegenstelling tot een AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) is de ANIOS nog niet gestart met de specialisatie tot huisarts.
Unitmanager
 • Vacatures 2
 • hbo
 • wo
Een unitmanager is een leidinggevende die verantwoordelijk is voor een afdeling of unit binnen een zorginstelling. Deze manager stuurt en coördineert de werkzaamheden van het team, zorgt voor een optimale patiëntenzorg en bewaakt de kwaliteit en efficiency van de unit.
Physician assistant
 • Vacatures 3
 • hbo
Een Physician Assistant (PA) is een medische professional die onder supervisie van een arts werkt. PA's nemen een steeds prominentere rol in de Nederlandse zorg, met taken die variëren van patiëntenzorg tot medisch onderzoek en onderwijs.
Helpende
 • Vacatures 9
 • mbo
Een helpende is een zorgprofessional die ondersteuning biedt aan cliënten in de thuiszorg, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en andere zorginstellingen. Ze helpen cliënten met hun Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) en bieden sociale contacten.
Diabetesverpleegkundige
 • Vacatures 4
 • hbo
Een diabetesverpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige die mensen met diabetes helpt om hun ziekte te managen. Ze bieden educatie, ondersteuning en begeleiding aan patiënten en hun families om hen te helpen de best mogelijke kwaliteit van leven te bereiken met diabetes.
Verslavingsarts
 • Vacatures 1
 • hbo
 • wo
Een verslavingsarts is een medisch specialist die gespecialiseerd is in de diagnostiek en behandeling van verslavingen. Dit kan gaan om verslavingen aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen, seks of andere middelen of gedragingen.
Psychomotorisch therapeut
 • Vacatures 0
 • hbo
Een psychomotorisch therapeut is een paramedicus die gespecialiseerd is in de behandeling van lichamelijke en psychische klachten met behulp van bewegen en spel. Ze gaan ervan uit dat er een wisselwerking is tussen lichaam en geest, en dat lichamelijke klachten ook een psychische oorzaak kunnen hebben.